· 

Oplossingsgericht

Bij oplossingsgerichte begeleiding concentreer je je op wat goed gaat en op het vinden van oplossingen waardoor het proces ‘naar verbetering’ sneller gaat dan wanneer je je alleen maar richt op het probleem. Vooruit kijken i.p.v. blijven hangen in het verleden. De bijeenkomsten proberen we samen te vatten wat er aan de hand is en onderzoeken we hoe je de toestand zou kunnen verbeteren.     

 

'Oplossingsgericht' houd in dat we je aandacht richten op verandering of oplossing, die in jezelf of in je invloedsfeer ligt. Het is aan jezelf om voor welke oplossing je je wilt inzetten en hoe je dat wilt bereiken.

 

In 3 à 5 sessies kunnen er al veel positieve resultaten bereikt worden. Je kunt zelf aangeven wanneer je denkt voldoende bagage te hebben om zelfstandig verder te kunnen. Het is niet de bedoeling dat er uitgebreid aandacht wordt gegeven aan analyse van je probleem, als je dat wel wilt is deze begeleidingsvorm ongeschikt!

 

De oplossingsgesprekken leiden naar concrete, bruikbare en haalbare oplossingen, die je welbevinden en functioneren bevorderen. De oplossingen hoeven helemaal niet spectaculair, ingewikkeld of allesomvattend te zijn. Integendeel. Vaak zijn simpele veranderingen in hoe je je probleem bekijkt al genoeg om ‘het probleem’ voor jou beter hanteerbaar te maken en daarmee op te lossen.

 

Enkele voorbeelden van oplossingsgerichte vragen zijn:

 

‘Als je morgenochtend wakker wordt en je probleem zou er niet meer zijn, waar zou je dat dan het eerste aan merken? Wat zou er dan anders zijn?’

‘Wat gaat er wél goed op dit moment?’

‘Op welke momenten is het probleem waar je mee zit niet aanwezig? Wat is er dan anders of wat doe je dan anders?’

 

‘Problemen kunnen niet worden opgelost binnen hetzelfde denkkader waarin ze zijn ontstaan.’ ~ A. Einstein