beroepscode en privacy


beroepscode

De gesprekken ondersteunen je bij het helder krijgen van de realistische keuzemogelijkheden die je hebt. In alle gevallen ben en blijf je zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuzes die je maakt en de consequenties daarvan voor je werk en je privé-leven.

Bespreek een eventuele klacht altijd eerst met mij. Komen we er niet uit, dan kun je je eventueel wenden tot de klachtencommissie van beroepsvereniging Nobco.

 

privacy

Indien u gebruik maakt van mijn diensten als coach, verstrekt u mij persoonsgegevens. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mail, whatsapp of telefonisch. Om het contact en de voortgang van het coachtraject zo doelmatig mogelijk te laten verlopen, leg ik de volgende gegevens vast in uw dossier.

 

Hoe lang?

Wanneer u als cliënt persoonsgegevens (bijvoorbeeld via correspondentie, telefoongesprek, whatsapp contact of uw CV) aan JupijnConsulting verstrekt worden uw gegevens opgenomen in de papieren of electronische administratie en archief van JupijnConsulting. Wanneer u ons uw persoonsgegevens stuurt, geeft u hiermee expliciet toestemming om uw persoonlijke gegevens te bewaren totdat u aangeeft dit niet meer te willen.

 

Welke gegevens?

Wij bewaren o.a. de volgende persoonsgegevens; NAW-gegevens, mobiele nummer, geboortedatum, e-mailadres en geslacht. Voor zover dit blijkt uit uw CV of LinkedIn profiel bewaren wij ook gegevens zoals: opleidingsniveau, huidige en voormalige werkgevers, interesses en persoonlijkheidskenmerken, nevenfuncties, en eventuele andere persoonlijke data. Ook uw opdrachten die u tijdens de coaching uitvoert en die u per mail aan mij stuurt worden opgeslagen in de administratie van JupijnConsulting.

 

Met wie delen?

Deze informatie wordt uitsluitend gedeeld tussen cliënt en JupijnConsulting en is alleen bedoeld als input voor het coaching traject en om te voldoen aan onze administratieve verplichtingen, zoals bijvoorbeeld het maken van facturen en wettelijke administratieve bewaartermijn.

 

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen.

 

Wijzigingen

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij raden u aan om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.