· 

RET

De gebeurtenis zelf maakt je niet van streek…je gedachten erover doen dat wel ! In mijn praktijk werk ik in de begeleiding van mensen met een aantal beproefde methoden en technieken, waaronder de rationeel emotieve therapie of kortgezegd ‘RET’.

 

Een gebeurtenis, omstandigheid of iemand anders kan je niet kwaad,depressief, minderwaardig doen voelen. Je voelt je ellendig door de manier waarop je er tegen aan kijkt, waardoor je gevoelens of emotionele reacties worden veroorzaakt. Dit is de belangrijkste stap bij het rationeel denken. Je raakt niet van streek door de dingen zelf, maar door de manier waarop je tegen dingen aankijkt. Mensen kunnen op dezelfde situatie verschillend reageren doordat ze er op een verschillende manier tegen aankijken. Woorden kunnen geen gevoelens oproepen, het enige dat een bepaald gevoel kan veroorzaken is je houding ten opzichte van een woord. Drastische verandering in gevoelens kan optreden als je op een andere manier tegen een situatie aankijkt waardoor nieuwe gedachten of een andere houding kan ontstaan.

 

A=gebeurtenis/situatie > B=gedachte/overtuiging over de gebeurtenis > C=gevoel en gedrag

 

Het belangrijkste principe van rationeel denken is dat de mens beschikt over het unieke vermogen om te denken en te redeneren. Het betekent dat met welke situatie (A) je ook in aanraking komt, je er altijd wel een mening, oordeel of opvatting over hebt in combinatie met je levenservaring waaruit je dan een bepaalde conclusie trekt. Vaak gaat dat trekken van een conclusie niet bewust maar automatisch vanuit het onderbewustzijn. Je voelt zoals je denkt gevolgd door een handeling. Gedachten veroorzaken dus gevoelens die op hun beurt weer handelingen teweeg brengen.

 

Wanneer je gedachten (B) gebaseerd zijn op valse opvattingen (bijgeloof, vooroordelen) dan zullen de gevoelens en handelingen (C) die daarop volgen dikwijls moeilijkheden en problemen veroorzaken. Als een dergelijke irreële manier van denken zich vaak herhaalt wordt het gemakkelijk een automatische gewoonte. Dergelijk onrealistisch denken is zelfbelemmerend en zelfsaboterend, het brengt je altijd in problemen of maakt je emotioneel in onbalans. Het doel van rationeel denken is je te leren onnauwkeurigheden of onjuistheden in het denken in te zien en tot een meer realistische kijk op jezelf en de omgeving te komen.

 

Rationeel denken en positief denken kunnen je helpen om emoties of gevoelens, die een bedreiging vormen voor je welzijn en geluk, zoals depressie, angst, apathie etc., te voorkomen of op te lossen. Het kan je helpen om je te richten op datgene wat je wilt in je leven en kan je helpen onredelijke eisen en behoeften op te geven. Het brengt je ertoe om werkelijk menselijk te leven, immers de mens is feilbaar. Het brengt je ertoe dit onder ogen te zien en te aanvaarden en kan je helpen in deze wereld waar alles nooit precies zo zal gaan als je wilt, effectieve manieren te vinden om gelukkig te zijn en onnodig verdriet en leed te voorkomen.

 

(Uit: ‘Ik kan denken/voelen wat ik wil’, door René Diekstra)